Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • BQT Cổng thông tin

  0439386693

 • Tư vấn viên 1

  0915060550

Danh sách chờ ghép quốc gia
 • Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng
  885
Xem thêm
Danh sách đăng ký hiến tạng quốc gia
 • Số lượng người đăng ký hiến tặng mô tạng:
  5449
Xem thêm
Những con số biết nói
Số người chết vì tai nạn giao thông 1253
Số người hiến tạng chết não 12
Xem tiếp