Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • BQT Cổng thông tin

  0439386693

 • Tư vấn viên 1

  0915060550

Số lượng người chờ ghép mô, tạng
 • Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
  852
 • Số lượng người chờ ghép Gan:
  98
 • Số lượng người chờ ghép Da:
  2
 • Số lượng người chờ ghép Sụn:
  1
 • Số lượng người chờ ghép Tụy:
  1
 • Số lượng người chờ ghép Thận:
  723
 • Số lượng người chờ ghép Gân:
  2
 • Số lượng người chờ ghép Tim:
  48
 • Số lượng người chờ ghép Giác mạc:
  8
 • Số lượng người chờ ghép Phổi:
  3