Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • BQT Cổng thông tin

  0439386693

 • Tư vấn viên 1

  0915060550

Số lượng người đăng ký hiến tặng
 • Số lượng người đăng ký hiến tặng mô tạng:
  5149
 • Số lượng người đăng ký hiến Xương:
  2253
 • Số lượng người đăng ký hiến Gan:
  3412
 • Số lượng người đăng ký hiến Van tim:
  2757
 • Số lượng người đăng ký hiến Da:
  2637
 • Số lượng người đăng ký hiến Mạch máu:
  2521
 • Số lượng người đăng ký hiến Sụn:
  2573
 • Số lượng người đăng ký hiến Tụy:
  3047
 • Số lượng người đăng ký hiến Thận:
  4156
 • Số lượng người đăng ký hiến Gân:
  2573
 • Số lượng người đăng ký hiến Tim:
  3335
 • Số lượng người đăng ký hiến Giác mạc:
  3772
 • Số lượng người đăng ký hiến Phổi:
  3108