Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • BQT Cổng thông tin

  0439386693

 • Tư vấn viên 1

  0915060550

Số lượng người đăng ký hiến tặng
 • Số lượng người đăng ký hiến tặng mô tạng:
  5420
 • Số lượng người đăng ký hiến Xương:
  2254
 • Số lượng người đăng ký hiến Gan:
  3436
 • Số lượng người đăng ký hiến Van tim:
  2758
 • Số lượng người đăng ký hiến Da:
  2638
 • Số lượng người đăng ký hiến Mạch máu:
  2522
 • Số lượng người đăng ký hiến Sụn:
  2574
 • Số lượng người đăng ký hiến Tụy:
  3058
 • Số lượng người đăng ký hiến Thận:
  4424
 • Số lượng người đăng ký hiến Gân:
  2577
 • Số lượng người đăng ký hiến Tim:
  3351
 • Số lượng người đăng ký hiến Giác mạc:
  3788
 • Số lượng người đăng ký hiến Phổi:
  3120