VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 03/TB-HĐTD Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 23/07/2018
2 02/QĐ-HĐTD Về việc phê duyệt Danh sách người không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 16/05/2018
3 01/QĐ-HĐTD Về việc phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 16/05/2018
4 Mẫu số 03 Mẫu đơn Tự nguyện hiến xác (căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT ngày 14/02/2008 về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác) 11/02/2017
5 Mẫu số 02 Mẫu đơn Tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể người(tạng) ở người sống (căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT ngày 14/02/2008 về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác) 10/02/2017
6 Mẫu số 01 Mẫu đơn Tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể(tạng) ở người sau khi chết, chết não (căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT ngày 14/02/2008 về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác) 07/02/2017
7 7318/QĐ-BYT Quyết định số 7318/QĐ-BYT ngày 14/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế. 05/12/2016
8 35/2007/QĐ-BYT Quyết định ban hành "Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến" 02/08/2016
9 75/2006/QH11 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 29/07/2016
10 3049/QĐ-BYT Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 16/07/2016
11 2002/QĐ-TTg Quyết định thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực thuộc Bộ Y tế 15/07/2016
12 28/2012/TT - BYT Thông tư số 28/2012/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định “Danh mục bệnh mà người mắc bệnh đó không được lấy mô, bộ phận cơ thể để ghép cho người bệnh” 23/04/2015
Hiển thị 12 kết quả
của 1